Forside     Kurser     Kursusmateriale     RNFA i robotkirurgi     Om MIUC     Nyheder  


Organisation

I 2003 blev der nedsat en styregruppe med en sundhedsforvaltningsrepræsentant samt en cheflæge fra de 4 amter i region midt og nord (Nordjylland, Århus, Viborg og Ringkøbing) med det formål at etablere et tværamtsligt samarbejde, som skulle fastlægge rammer for et laparoskopisk uddannelses- og forskningscenter. I styregruppen deltog repræsentanter fra de skærende specialer (gynækologi, kirurgi og urologi)  og fra Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet samt sekretariatsbetjening fra planlægnings- og udviklingsafdelingen ved Nordjyllands amt.

Det første møde i denne gruppe blev afholdt i februar 2004. Der blev nedsat 3 arbejdsgrupper med faglig repræsentation fra de involverede amter og specialer mhp. en beskrivelse 1) af de basale teoretisk og praktisk laparoskopiske uddannelsesbehov indenfor specialerne 2) principper for et tværfagligt samarbejde for at fremme innovation og forskning 3) dokumentation og kvalitetssikring. Målet var at lave et murløst minimalt invasivt udviklings center, hvor man udvikler og forsker i minimale invasive procedurer. Den primære opgave var at prioritere uddannelsen.

Organisationen kom på plads i august 2006 med et sekretariat og en daglig leder til bl.a. at varetage kontakten til de involverede hospitalsafdelinger og koordinering af kurser.

 

Medlemmer af MIUC styregruppe:

Navn: Titel:
Morten Noreng (Formand) Lægelig Direktør
Aalborg Universitetshospital
Johan Poulsen Overlæge
Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Karen Lindorff-Larsen Overlæge, Lægelig Leder af NordSim -  
Center for færdighedstræning og simulation
Aalborg Universitetshospital
Postgraduate klinisk lektor i kirurgi Region Nord
Benedict Kjærgaard Overlæge, Lektor, Leder af Biomedicinsk Laboratorium
Aalborg Universitetshospital
Axel Forman Professor, Overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital Skejby
Lars Lund Professor, Specialeansvarlig overlæge
Urinvejskirurgisk Afdeling, Odense Universitethospital
Rådgiver for Hospitalsenheden Midt (kirurgisk øvelab. Foulum)
Søren Laurberg Professor, Overlæge
Kirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Berit Bjerre Handberg Sekretariatschef for Videreuddannelsessekretariatet
Videreuddannelsesregion Nord
Thomas Birk Madsen AC-fuldmægtig, Videreuddannelsessekretariatet
Videreuddannelsesregion Nord
Mette Gjerløv Specialkonsulent, Sundhed, Plan og Kvalitet
Region Nordjylland

 

Daglig leder og anvarlig for laparoskopi- og robotkurserne:
Johan Poulsen, overlæge, Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 

Koordinerende overlæge for kurserne i anatomi, endoskopi og åben kirurgi:
Karen Lindorff-Larsen, overlæge, lægelig leder af NordSim - Center for færdighedstræning og simulation -
Aalborg Universitetshospital, postgraduat klinisk lektor i kirurgi, Region Nord

MIUC-sekretariat:
Stine Ødum Sørensen, sekretær, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital