Forside     Kurser     Kursusmateriale     RNFA i robotkirurgi     Om MIUC     Nyheder  


Kursusbeskrivelse & tilmelding

FORÅR 2018
Hold A:
Modul I d. 15.-17. januar
Modul II d. 12.-14. februar
Hold B:
Modul I d. 5.-7. februar
Modul II 12.-14. marts
Hold C:
Modul I d. 16.-18. april
Modul II 14.-16. maj

 

 

Tilmeld dig HER - hold A RNFA modul I & modul II - FOÅR 2018

Tilmeld dig HER hold B RNFA modul I & modul II - FORÅR 2018

Tilmeld dig HER hold C RNFA modul I & modul II - FORÅR 2018

 


Målgruppe/deltagerforudsætninger
Sygeplejersker med minimum 2 års operationserfaring herunder erfaring med robotkirurgi.

Indhold
Uddannelsen består af et teoretisk/praktisk kursus samt klinisk træning.
Kurset er delt op i to moduler (3 dage + 3 dage).
Herefter anbefales på det kraftigste, at kursisten i løbet af de efterfølgende 3 måneder assisterer 20 operationer superviseret af en erfaren robotkirurg,
da kurset ikke alene kvalificerer til rutineret assistance. Dette varetages på eget hospital af egne robotkirurger.

Modul I:
Tre dage med laparoskopisk træning på blackboks.
Begge dage kombineres med teoretisk og praktisk undervisning.
Afsluttes med teoretisk og praktisk test (5 øvelser på blackboks) samt individuel evaluering.

Målet med modul I er, at kursisterne opøver hånd-øje-koordination og laparoskopiske teknikker og færdigheder for såvel højre som venstre hånd samt
samarbejde mellem hænderne til brug under assistance på robotoperationer. Det forventes derfor at kursisterne arbejder seriøst med kursusmaterialet,
som var det en operation på patient.

  

Modul II:
Tre dage med laparoskopiske operationer og assistance på bedøvede grise. Kursisterne skiftes til at være operatør og assistent.
Alle dage kombineres med teori og praktisk træning med da Vinci-robot.
Afsluttes med teoretisk og praktisk test (laparoskopisk operation på gris) samt individuel evaluering.

Målet med modul II er, at kursisten træner laparoskopiske færdigheder i et naturligt miljø – på en gris. Kursisten erfarer, hvor robust/skrøbeligt væv er,
hvordan det håndteres laparoskopisk, hvordan man manøvrerer rundt i det intraabdominelle rum under hensyntagen til organer, blodårer o.lign.
Ved at være operatør, oplever kursisten betydningen af en dygtig assistent, oplever det tætte samarbejde fra kirurgens vinkel, hvorved evnen til at yde
en god assistance øges. Målet er at øge kursistens forståelse for kirurgens tilgang til operationerne, forberedelser, hensyn, udfordringer, overvejelser og
herved øge kursistens evne til at assistere optimalt. At være et skridt foran kirurgen og til enhver tid optimere kirurgens arbejdsforhold og være
troubleshooter når nødvendigt.

Målet er ikke, at kursisterne skal udføre perfekte laparoskopiske operationer.

  

Kursusmål
Målet er gennem undervisning, dialog og kursistens eget engagement, udover at opøve laparoskpiske færdigheder, at dreje kursistens fokus i mere
lægefaglig retning, samtidig med at øge kursistens tekniske formåen ift. robottens og robotoperationernes muligheder og begrænsninger. Kursisterne vil
blive fagligt udfordret og opleve høj sværhedsgrad og forventes at føle seriøsitet og stor ansvarsfølelse omkring uddannelsen og den kommende funktion
som assistent.

Efter at have gennemført RNFA-kurset og bestået teoretiske og praktiske eksamener, er sygeplejersken kvalificeret til:

 • Opmåling til trokar-placering
 • Assistere til indsættelse af primære trokar
 • Indsættelse af sekundære trokar under synets vejledning
 • Kameraføring i forbindelse med evt. adhærenceløsninger
 • Udføre mindre adhærenceløsninger laparoskopisk under kirurgens supervision
 • Docke robotarmene under individuelle hensyn
 • Indføre robotinstrumenter intraabdominelt under synets vejledning
 • Anvendelse af div. introducerede laparoskopiske instrumenter herunder sug/skyl, fattetang og saks
 • Indføre og fjerne suturer
 • Indføre TachoSil og endobag
 • Påsætte Veck-clips og Endo-clips
 • Lette dissektion af væv for kirurg ved at yde traction på væv intraabdominelt
 • Eksponere operationsfeltet for kirurg ved at fjerne kirurgisk røg, blod samt holde væv til side
 • Fjernelse af trokarer under synets vejledning
 • Lukning af incisioner med clips i hudniveau

Herudover har RNFA:

 • Indgående kendskab til da Vinci-robottens muligheder og begrænsninger
 • Kvalifikationer til at troubleshoote og handle i nødsituationer
 • Viden om vigtigheden af at udvise ansvarlighed i forhold til assistentfunktionen, herunder:

             - erhverve sig forståelse for standardoperationsforløb inden operation
             - gennemgå patientens journal inden operation
             - gennemgå det forventede operationsforløb med operatør inden operation
             - agere som ’kirurgens øjne’ ved patientens side og forpligtiget til at handle på afvigelser fra normalen fx ændring af det intraabdominelle tryk,
               ændring i patientens hud, kollision af robotarme      

Kursusmateriale
Alt kursusmateriale findes på denne hjemmeside. Derudover fremsendes det ca. 3 uger inden kursusstart, idet det forventes, at kursisten har læst/set
materialet igennem inden kursusstart.
Det forventes, at kursisterne har trænet laparoskopiske færdigheder inden modul I. Dette kan gøre hjemme ved køkkenbordet ved brug af en papkasse
og to nåleholdere (lån på operationsafdelingen) efter anvisning fra demonstrationsvideo > se Kursusmateriale, Modul I.

Det forventes, at manualen til Da Vinci-robotten er læst inden modul I.

Det forventes, at kursisten inden modul II har set adskillige DVD'er/film på internettet med fagrelevante robotoperationer
(fx på www.davincisurgerycommunity.com, www.websurg.com, www.youtube.com).

Sprog
Kursusmaterialet er på engelsk.
Kurset vil blive afholdt på engelsk medmindre alle deltagere er fra Danmark.

Undervisere
Jane Petersson, RNFA i robotkirurgi, Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Johan Poulsen, overlæge, Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Sted
Aalborg Universitetshospital
Patologisk Institut
Biomedicinsk Forskningslaboratorium - kælderen
Ladegårdsgade 3, DK-9000 Aalborg

Tid
Begge moduler starter kl. 9 den første dag, så der er mulighed for ankomst til Aalborg samme dag.
Begge moduler slutter den sidste dag kl. 16.

Forplejning
Der er fuld forplejning i form af morgenmad, frokost, eftermiddagskage.

Overnatning
MIUC-sekretariatet kan tilbyde at resevere hotelværelse på Hotel Gestus, som ligger få minutteres gang til kursustedet. Pris 575 kr. pr. nat.

Deltagerantal
Maks. 6 personer

Tilmeldingsfrist
Efterårskurset:
Hold A: 15. december 2017
Hold B: 5. januar 2018
Hold C: 9. marts 2018

Kursusafgift
Kr. 10.000 for begge moduler.
Faktura fremsendes afdelingen ved tilmelding.
OBS! Der skal påregnes et afmeldingsgebyr på 2.000 kr. ved udeblivelse eller afbud senere end 30 dage før kursusstart!